Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 • Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
  Ha a számítógép hangszórója „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

  A számítógép hangszórója BE üzemmódban

  A számítógép hangszóróinak bekapcsolt állapotát jelző ikon illusztrációja

 1. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
 2. Távolítsa el a headsetet a töltőtokból.

  A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfények (kék) villognak-e.

 3. Helyezze be a headset egységeit a füleibe.

  Ha a headset automatikusan csatlakozott a legutóbb csatlakoztatott eszközhöz, a következő hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

  Ellenőrizze a számítógépen a csatlakozás állapotát. Ha nem csatlakozik, folytassa a 4. lépéssel.

 4. Válassza ki a headsetet a számítógép használatával.
  1. Válassza a tálca [(System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.

  2. A [Bluetooth] képernyőn kattintson a(z) [WF-SP800N] gombra, miközben nyomva tartja a számítógép Control gombját, majd válassza a felugró menü [Connect] elemét.

   A következő hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből (vagy a jobb oldali egységből, ha csak a jobb oldali egységet viseli): „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

 5. Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WF-SP800N] lehetőséget.

  És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenét.

Tipp

 • A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.

Megjegyzés

 • Csatlakozáskor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-SP800N] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-SP800N] elemet. Az [LE_WF-SP800N] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-SP800N] elemet.
 • Ha a zenelejátszás hangminősége rossz, ellenőrizze, hogy a zenelejátszási kapcsolatot támogató A2DP-funkció engedélyezve van-e a számítógép beállításai között. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
 • Ha az utoljára csatlakoztatott Bluetooth-eszköz közel van a headsethez, akkor lehetséges, hogy a headset bekapcsolásakor az automatikusan csatlakozik az eszközhöz. Ebben az esetben tiltsa le a Bluetooth funkció működését a legutóbb csatlakoztatott eszközön, vagy kapcsolja ki a készüléket.
 • Ha nem tudja csatlakoztatni a számítógépet a headsethez, törölje a headset párosítási információit a számítógépről, majd hajtsa végre újból a párosítást. A számítógépen végrehajtható műveletek leírását a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.