Párosítás és csatlakoztatás számítógéphez (Mac)

A csatlakoztatni kívánt eszköz regisztrálásához szükséges műveletet „párosításnak” nevezik. Első lépésben párosítania kell a használni kívánt eszközt a headsettel.

Kompatibilis operációs rendszer

macOS (10.10-es vagy újabb verzió)

A használat megkezdése előtt győződjön meg az alábbiakról:

 • A számítógép rendelkezik Bluetooth funkcióval, amely támogatja a zenelejátszási kapcsolatokat (A2DP).
 • A számítógép a headset 1 méteres körzetében van.
 • A headset akkumulátora fel van töltve.
 • Kéznél van a számítógép használati útmutatója.
 • A használt számítógéptől függően előfordulhat, hogy a beépített Bluetooth-adaptert be kell kapcsolni. A beépített Bluetooth-adapter bekapcsolásának módjáról, illetve arról, hogy van-e a számítógépben beépített Bluetooth-adapter, a számítógéphez mellékelt használati útmutatóban olvashat.
 • Kapcsolja BE a számítógép hangszóróját.
  Ha a számítógép hangszórója „KI” üzemmódban van, a headset sem ad ki hangot.

  A számítógép hangszórója BE üzemmódban

  A számítógép hangszóróinak bekapcsolt állapotát jelző ikon illusztrációja

 1. Távolítsa el a headset mindkét egységét a töltőtokból.

  A headset automatikusan bekapcsol. Ellenőrizze, hogy a jelzőfények (kék) villognak-e.

 2. Lépjen párosítás üzemmódba a headseten.

  Amikor a headset megvásárlása vagy inicializálása után először párosítja a headsetet egy eszközzel (ha a headset nem rendelkezik párosítási információkkal), a headset automatikusan párosítási üzemmódba lép, ha eltávolítja a töltőtokból. Ebben az esetben helyezze fel a headsetet mindkét fülére, és folytassa a 3. lépéssel.
  Második vagy további eszköz párosításakor (amikor a headset rendelkezik más eszközökre vonatkozó párosítási információkkal) helyezze be mindkét fülébe a headset egységeit, majd tartsa lenyomva a headset bal és jobb oldali egységen az érintésérzékelőt körülbelül 7 másodpercig.

  A headset viselésekor a következő hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth pairing” (Bluetooth-párosítás).

 3. Ébressze fel a számítógépet, ha készenléti (alvó) vagy hibernált üzemmódban van.
 4. Regisztrálja a headsetet a számítógép használatával.
  1. Válassza a tálca [(System Preferences)] - [Bluetooth] elemét a képernyő jobb alsó részén.

  2. Válassza a(z) [WF-SP800N] elemet a [Bluetooth] képernyőn, majd kattintson a [Connect] elemre.

  Ha a hozzáférési kulcs (*) megadására vonatkozó üzenet jelenik meg, gépelje be a „0000” kódot.

  A headset és a számítógép párosítása és csatlakoztatása befejeződött.

  A headset viselésekor a következő hangos útmutatás hallható a bal oldali egységből: „Bluetooth connected” (Bluetooth csatlakoztatva).

  Ha az eszközök nem kapcsolódnak egymáshoz, lásd: „Csatlakozás párosított számítógéphez (Mac)”.

  Ha a(z) [WF-SP800N] nem jelenik meg a számítógép kijelzőjén, próbálkozzon újra a 4. lépés elejétől.

  *A hozzáférési kulcs neve „Hozzáférési kód”, „PIN-kód”, „PIN-szám” vagy „Jelszó” is lehet.

 5. Kattintson a hangszóró ikonra a képernyő jobb felső részén, és válassza a(z) [WF-SP800N] lehetőséget.

  És már élvezheti is a számítógépen lejátszott zenét.

Tipp

 • A fenti művelet csak példa. A további részleteket a számítógéphez mellékelt kezelési útmutató tartalmazza.
 • A Bluetooth összes párosítási információjának törlésével kapcsolatban lásd: „A headset gyári értékekre állítása”.

Megjegyzés

 • Eszköz csatlakoztatásakor a következő jelenhet meg a kapcsolódó eszközön: [WF-SP800N], [LE_WF-SP800N] vagy mindkettő. Ha mindkettő, vagy a(z) [WF-SP800N] jelenik meg, válassza ki a(z) [WF-SP800N] elemet. Az [LE_WF-SP800N] kijelzés esetén válassza az [LE_WF-SP800N] elemet.
 • Ha a párosítás 5 percen belül nem jön létre, a párosítási üzemmód leáll. Ebben az esetben helyezze a headsetet a töltőtokba, és kezdje újra a műveletet az 1. lépéstől.
 • Miután végrehajtotta a Bluetooth-eszközök párosítását, nincs többé szükség az újbóli párosításra, kivéve az alábbi esetekben:
  • A párosítási információk javítás stb. után törölve lettek.
  • Ha egy 9. eszköz is párosítva van.
   A headset legfeljebb 8 eszközzel párosítható. Ha 8 párosított eszköz után egy újabb eszközt párosít, az új eszköz adatai felülírják a legrégebben párosított eszköz regisztrációs adatait.
  • Ha a headset párosítási információi törölve lettek a Bluetooth-eszközről.
  • A headset gyári értékekre való visszaállításakor.
   Az összes párosítási információ törlődik. Ebben az esetben törölje az eszközről a headset párosítási információit, majd párosítsa újra az eszközöket.
 • A headset több eszközzel is párosítható, de egyszerre csak 1 eszközről lehet zenét lejátszani.