Promjena spojenog uređaja jednim dodirom (NFC)

  • Ako pametnim telefonom kompatibilnim sa značajkom NFC dodirnete slušalice s mikrofonom dok su spojene s nekim drugim Bluetooth uređajem, veza će se prebaciti na pametni telefon (promjena spojenog uređaja jednim dodirom). Međutim, veza se ne može prebaciti dok govorite na slušalice s mikrofonom povezane s mobitelom kompatibilnim s Bluetooth.
  • Dok je pametni telefon kompatibilan sa značajkom NFC povezan sa slušalicama s mikrofonom, ako pametnim telefonom dodirnete druge Bluetooth slušalice s mikrofonom kompatibilne sa značajkom NFC ili Bluetooth zvučnik, pametni telefon će se odspojiti od slušalica s mikrofonom i povezati s Bluetooth uređajem.

Napomena

  • Najprije otključajte zaslon pametnog telefona ako je zaključan.
  • Ako su 2 Bluetooth uređaja već povezani s WH-CH710N u multipoint vezu, a jedan se koristi za reprodukciju glazbe (A2DP connection) a drugi za pozive (HFP/HSP veza), veza se ne može prebaciti na drugi pametni telefon čak niti ako pametnim telefonom dodirnete WH-CH710N. U tom slučaju odspojite jedan od već povezanih Bluetooth uređaja i pametnim telefonom koji želite povezati ponovno dodirnite WH-CH710N.