O glasovnom vođenju

U sljedećim ćete situacijama kroz slušalice s mikrofonom čuti glasovno vođenje na engleskom. Sadržaj glasovnog vođenja objašnjen je u zagradama.

 • Kad se slušalice s mikrofonom uključuju: »Power on« (Uključivanje)
 • Kad se slušalice s mikrofonom isključuju: »Power off« (Isključivanje)
 • Kad ulaze u način uparivanja: »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha)
 • Kad se uspostavi Bluetooth veza: »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth)
 • Kad se odspoji Bluetooth veza: »Bluetooth disconnected« (Odspojen Bluetooth)
 • Kad javlja preostalu napunjenost baterije: »Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije. Uzmite to kao grubu procjenu.) / »Battery fully charged«(Baterija posve napunjena)
 • Kad je preostala napunjenost baterije mala: »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice)
 • Kad se automatski isključuju zbog slabe baterije: »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje)
 • Kad se uključuje funkcija uklanjanja buke: »Noise canceling” (Uklanjanje buke)
 • Kad se uključuje način ambijentalnog zvuka: »Ambient sound« (Ambijentalni zvuk)
 • Kad se isključuje funkcija uklanjanja buke i način ambijentalnog zvuka: »Ambient Sound Control off« (Isključena kontrola ambijentalnoga zvuka)