Uparivanje i povezivanje s Bluetooth uređajem

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

 • Da je Bluetooth uređaj udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
 • Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
 • Da su upute za uporabu Bluetooth uređaja u ruci.
 1. Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

  Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na 2. korak.

  Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku (uključivanje) oko 7 sekundi.

  Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

 2. Izvršite postupak uparivanja na Bluetooth uređaju tražeći ove slušalice s mikrofonom.

  Na zaslonu Bluetooth uređaja na popisu otkrivenih uređaja bit će prikazano [WH-CH710N].

  Ako nije prikazano, ponovite od 1. koraka.

 3. Odaberite [WH-CH710N] prikazano na zaslonu Bluetooth uređaja za uparivanje.

  Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

  *Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

 4. Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

  Neki će se uređaji automatski povezati sa slušalicama s mikrofonom kad se uparivanje dovrši. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Savjet

Napomena

 • Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida i slušalice s mikrofonom se isključuju. U tom slučaju započnite operaciju ponovno od 1. koraka.
 • Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  • Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  • Kad je uparen deveti uređaj.
   Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  • Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  • Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
   Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
 • Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.