Povezivanje s uparenim Bluetooth uređajem

 1. Uključite slušalice s mikrofonom.

  Pritisnite i držite tipku (uključivanje) oko 2 sekunde.

  Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Power on« (Uključivanje). Provjerite trepće li (plava) lampica i nakon što ste maknuli prst s tipke.

  Ako se slušalice s mikrofonom automatski spoje s posljednjim spojenim uređajem, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

  Provjerite stanje spajanja na Bluetooth uređaju. Ako nije spojeno, prijeđite na 2. korak.

 2. Uspostavite Bluetooth vezu s Bluetooth uređaja.

  O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj. Kad se spoji, čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

Savjet

 • Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.

Napomena

 • Ako se posljednji spojeni Bluetooth uređaj nalazi blizu slušalica s mikrofonom, slušalice s mikrofonom će se možda automatski povezati s tim uređajem jednostavnim uključivanjem slušalica s mikrofonom. U tom slučaju deaktivirajte funkciju Bluetooth na posljednjem spojenom uređaju ili ga isključite.
 • Ako ne možete povezati svoj Bluetooth uređaj sa slušalicama s mikrofonom, obrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom na svom Bluetooth uređaju i ponovno izvršite uparivanje. O rukovanju Bluetooth uređajem više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Bluetooth uređaj.