Provjera preostale napunjenosti baterije

Možete provjeriti preostalu napunjenost punjive baterije.

Kad pritisnete tipku (napajanje) dok su slušalice s mikrofonom uključene, može se čuti glasovno vođenje koje kazuje preostalu napunjenost baterije.

»Battery about XX %« (Baterija na oko XX %) (Vrijednost »XX« označava približnu napunjenost baterije.)

»Battery fully charged«(Baterija posve napunjena)

Preostala napunjenost baterije koju navodi glasovno vođenje može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Nadalje, kad se slušalice s mikrofonom uključe, (crvena) lampica trepće oko 15 sekundi ako je preostala napunjenost baterije 20% ili niža.

Kad je preostala napunjenost mala

Čuje se zvuk upozorenja i boja lampice koja označava rad (plava) postaje crvena. Ako čujete kako glasovno vođenje kaže »Low battery, please recharge headset« (Prazna baterija, napunite slušalice), napunite slušalice s mikrofonom čim prije.

Ako se baterije posve isprazni, čut će se zvuk upozorenja, glasovno vođenje kaže »Please recharge headset. Power off« (Molimo Vas, napunite slušalice. Isključivanje), a slušalice s mikrofonom automatski se isključuju.

Ako koristite iPhone ili iPod touch

Ako su slušalice s mikrofonom povezane na iPhone ili iPod touch putem HFP Bluetooth veze, prikazat će se ikona koja označava preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom na zaslonu iPhone ili iPod touch.

Ilustracija ikona koje pokazuje napunjenost baterije

A: Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% ili niža (potrebno je punjenje)


Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom prikazuje se i na widgetu ako iPhone ili iPod touch ima iOS 9 ili noviji. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone ili iPod touch.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Ako koristite Android™ pametni telefon (OS 8.1 ili noviji)

Ako su slušalice s mikrofonom povezane s Android pametnim telefonom putem HFP Bluetooth veze, odaberite [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] kako biste prikazali preostalu napunjenost baterije slušalica s mikrofonom kad je upareni Bluetooth uređaj prikazan na zaslonu pametnog telefona. Prikazuje se kao »100%«, »70%«, »50%«, ili »20%«. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz Android pametni telefon.

Prikazana preostala napunjenost može se u nekim slučajevima razlikovati od stvarne preostale napunjenosti. Uzmite to kao grubu procjenu.

Napomena

  • Ako slušalice s mikrofonom povežete s iPhone/iPod touch ili Android pametnim telefonom putem »Media audio« (A2DP) samo kao višestruko povezivanje, preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana.
  • Preostala napunjenost baterije možda neće biti ispravno prikazana ako slušalice s mikrofonom nisu korištene duže vrijeme. U tom slučaju više puta uzastopno napunite i ispraznite bateriju kako bi se pravilno prikazala preostala napunjenost baterije.