O lampici

Pomoću lampice možete vidjeti različita stanja slušalica s mikrofonom.

: Svijetli plavo / : Svijetli crveno / -: Isključuje se

Uključivanje

- (dvaput trepće plavo)

U tom slučaju, kad je preostala napunjenost baterije 20% ili niža (potrebno je punjenje), lampica uzastopce svijetli kako slijedi.

- - (ponavljajuće sporo crveno treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Isključivanje

(svijetli plavo oko 2 sekunde)

Prikaz preostale napunjenosti baterije

 • Preostala napunjenost: Više od 20%
  - (dvaput trepće plavo)
 • Preostala napunjenost: 20% ili niža (potrebno je punjenje)
  - - (ponavljajuće sporo crveno treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Za detalje pogledajte »Provjera preostale napunjenosti baterije«.

Kad je preostala napunjenost baterije mala

- - (ponavljajuće sporo crveno treptanje u trajanju oko 15 sekundi)

Punjenje

 • Tijekom punjenja
  (svijetli crveno)
  Lampica se isključuje nakon što je punjenje dovršeno.
 • Abnormalna temperatura
  - - - - (ponavlja se dvaput crveno treptanje)
 • Abnormalno punjenje
  - - - - (ponavlja se polagano crveno treptanje)

Funkcija Bluetooth

 • Način registracije uređaja (uparivanje)
  - - - - (ponavlja se dvaput plavo treptanje)
 • Nije povezano
  - - - - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 1 sekunde)
 • Postupak povezivanja je dovršen
  (ponavlja se brzo plavo treptanje oko 5 sekundi)
 • Povezano
  - - - - - - - - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima od oko 5 sekunde)
 • Dolazni poziv
  (ponavlja se brzo plavo treptanje)

Prikaz povezanog i nepovezanog stanja automatski se isključuje nakon proteka određenog vremena. Počet će treptati ponovno određeno vrijeme kad se izvrši neka radnja. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati crveno.

Ostalo

 • Kabel za slušalice je spojen (napajanje je uključeno)
  - - - - - - - - - - - - (ponavlja se plavo treptanje u intervalima oko 5 sekundi)
  Lampica se automatski isključuje nakon određenog vremena. Kad je preostala napunjenost baterije mala, lampica počinje treptati crveno.
 • Inicijalizacija je dovršena
  (trepće 4 puta plavo).
  Za detalje pogledajte »Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki«.