Inicijalizacija slušalica s mikrofonom za vraćanje tvorničkih postavki

Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon resetiranja, inicijalizirajte slušalice s mikrofonom.


Isključite slušalice s mikrofonom dok je kabel USB Type-C iskopčan, a zatim pritisnite i držite istodobno tipke (napajanje) i (pokreni/poziv) 7 sekundi ili više.

Lampica (plava) trepće 4 puta ( ), a slušalice s mikrofonom se inicijaliziraju. Ta radnja resetira postavke glasnoće i dr. na tvorničke postavke, te briše sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.


Ako slušalice s mikrofonom ne rade ispravno čak ni nakon inicijalizacije, obratite se najbližem zastupniku tvrtke Sony.