Uparivanje i spajanje s računalom (Windows 10)

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

 • Da vaše računalo ima funkciju Bluetooth koja podržava spajanje radi reprodukcije glazbe (A2DP).
 • Da je računalo udaljeno najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
 • Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
 • Da su upute za uporabu računala u ruci.
 • Ovisno o računalu koje koristite možda je potrebno uključiti ugrađeni Bluetooth adapter. Ukoliko ne znate kako uključiti Bluetooth adapter ili niste sigurni ima li vaše računalo Bluetooth adapter, pogledajte upute za uporabu isporučene s računalom.
 1. Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

  Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na 2. korak.

  Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku (uključivanje) oko 7 sekundi.

  Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

 2. Probudite računalo ako je u stanju pripravnosti (spavanja) ili hibernacije.
 3. Registrirajte slušalice s mikrofonom koristeći računalo.
  1. Pritisnite tipku [Start], a zatim [Settings].
  2. Kliknite na [Devices].

  3. Kliknite na karticu [Bluetooth], kliknite na [Bluetooth] uključite funkciju Bluetooth, zatim odaberite [WH-CH710N].

  4. Kliknite na [Pair].

  Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

  Slušalice s mikrofonom i računalo upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

  Ako nisu spojeni, pogledajte »Povezivanje s uparenim računalom (Windows 10)«.

  Ako se na zaslonu računala ne pojavi [WH-CH710N], pokušajte ponovno od početka 3. koraka.

  *Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

Napomena

 • Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida i slušalice s mikrofonom se isključuju. U tom slučaju započnite operaciju ponovno od 1. koraka.
 • Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  • Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  • Kad je uparen deveti uređaj.
   Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  • Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  • Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
   Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
 • Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.