Uparivanje i povezivanje s iPhone

Radnja kojom se registrira uređaj koji želite spojiti naziva se »uparivanje«. Prvi put treba upariti uređaj kako biste ga koristili sa slušalicama s mikrofonom.

Prije početka te radnje provjerite sljedeće:

 • Da je iPhone udaljen najviše 1 m od slušalica s mikrofonom.
 • Da su slušalice s mikrofonom dovoljno napunjene.
 • Da su upute za uporabu za iPhone u ruci.
 1. Stavite slušalice s mikrofonom u način uparivanja.

  Uključite slušalice s mikrofonom kad ih prvi put uparujete s uređajem nakon kupnje ili nakon što ste inicijalizirali slušalice s mikrofonom (slušalice s mikrofonom nemaju podataka o uparivanju). Slušalice s mikrofonom automatski ulaze u način uparivanja. U tom slučaju prijeđite na 2. korak.

  Kad uparujete drugi ili sljedeći uređaj (slušalice s mikrofonom imaju podatke o uparivanju za druge uređaje), pritisnite i držite tipku (uključivanje) oko 7 sekundi.

  Provjerite trepće li (plava) lampica uzastopce dvaput zaredom. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth pairing« (Uparivanje Bluetootha).

 2. Otključajte zaslon iPhone ako je zaključan.
 3. Pronađite slušalice s mikrofonom koristeći iPhone.
  1. Odaberite [Settings].
  2. Dodirnite [Bluetooth].

  3. Dodirnite prekidač za uključivanje funkcije Bluetooth.

 4. Dodirnite [WH-CH710N].

  Ako se traži unos ključa (*), unesite »0000«.

  Slušalice s mikrofonom i iPhone upareni su i međusobno spojeni. Čut ćete kako glasovno vođenje kaže »Bluetooth connected« (Spojen Bluetooth).

  Ako nisu spojeni, pogledajte »Povezivanje s uparenim iPhone «.

  Ako se na zaslonu iPhone ne pojavi [WH-CH710N], pokušajte ponovno od početka 3. koraka.

  *Ključ se može zvati »pristupni kod«, »PIN kod«, »PIN broj« ili »zaporka«.

Savjet

Napomena

 • Ako do uparivanja ne dođe unutar 5 minuta, način uparivanja se prekida i slušalice s mikrofonom se isključuju. U tom slučaju započnite operaciju ponovno od 1. koraka.
 • Nakon što su Bluetooth uređaji upareni, nema potrebe ponovno ih uparivati, osim u sljedećim slučajevima:
  • Informacija o uparivanju je izbrisana nakon popravka itd.
  • Kad je uparen deveti uređaj.
   Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s do 8 uređaja. Ako se novi uređaj upari nakon što je 8 uređaja već upareno, preko informacije o registraciji uparenog uređaja s najstarijim datumom povezivanja zapisuje se informacija za novi uređaj.
  • Ako je informacija o uparivanju za slušalice s mikrofonom izbrisana iz Bluetooth uređaja.
  • Ako su slušalice s mikrofonom inicijalizirane.
   Brišu se sve informacije o uparivanju. U tom slučaju izbrišite informacije o uparivanju slušalica s mikrofonom s uređaja, a zatim ih ponovno uparite.
 • Slušalice s mikrofonom mogu se upariti s više uređaja, ali mogu reproducirati glazbu samo s 1 uparenog uređaja istodobno.