Nošenje slušalica s mikrofonom

  1. Stavite slušalice s mikrofonom na uši.

    Namjestite duljinu vrpce za glavu.

    Stavite slušalice s mikrofonom na glavu tako da vam oznaka (lijevo) bude na lijevom uhu, a oznaka (desno) na desnom uhu. Na (lijevoj) označenoj strani nalazi se dodirna točka.

    Ilustracija koja prikazuje položaj dodirne točke (A) na lijevoj jedinici

    A: Dodirna točka