Korištenje funkcije glasovne pomoći (Siri)

Korištenjem značajke Siri na iPhone uređajima, možete govoriti u mikrofon slušalica s mikrofonom kako biste kontrolirali iPhone.

 1. Uključite Siri.

  Na uređaju iPhone odaberite [Settings] - [Siri & Search] kako biste uključili [Press Home for Siri] i [Allow Siri When Locked].

  Gore opisani koraci su primjer. Više pojedinosti potražite u uputama za uporabu isporučenima uz iPhone.

  Napomena: Više pojedinosti o Siri potražite u uputama za uporabu ili web-stranicama za podršku iPhone.

 2. Povežite slušalice s mikrofonom i iPhone putem Bluetooth veze.
 3. Ako se iPhone nalazi u stanju pripravnosti ili reproducira glazbu, pritisnite i držite tipku (pokreni/nazovi) na slušalicama s mikrofonom dok se Siri ne aktivira.

 4. Uputite zahtjev Siri kroz mikrofon slušalica s mikrofonom.

  Ilustracija koja prikazuje položaj mikrofona (A) na lijevoj jedinici

  A: Mikrofon


  Za detalje o aplikacijama koje rade sa Siri pogledajte upute za uporabu za iPhone.

 5. Kako biste nastavili sa zahtjevom, pritisnite tipku (pokreni/poziv) prije nego što se Siri deaktivira.

  Nakon aktiviranja Siri, kad prođe neko vrijeme bez zahtjeva, Siri će se deaktivirati.

Napomena

 • Siri se ne može aktivirati ako kažete »Hey Siri« čak ni ako je iPhone postavka »Hey Siri« uključena.
 • Kad koristite funkciju glasovne pomoći, vaš će se glas čuti kroz mikrofon slušalica s mikrofonom (funkcija Sidetone). U tom se slučaju kroz slušalice s mikrofonom mogu čuti ambijentalni zvukovi ili zvukovi operacija slušalica s mikrofonom, ali to nije kvar.
 • Siri se možda neće aktivirati ovisno o specifikacijama pametnog telefona ili verziji aplikacije.