Preostala napunjenost baterije slušalica s mikrofonom ne prikazuje se na zaslonu pametnog telefona.

  • Preostalu napunjenost baterije mogu prikazati samo iOS uređaji (uključujući iPhone/iPod touch) koji podržavaju HFP (Hands-free Profile), te pametni telefoni Android (OS 8.1 ili noviji).
  • Provjerite je li pametni telefon povezan s HFP. Ako pametni telefon nije povezan s HFP, preostala napunjenost baterije neće se pravilno prikazivati.