De headset verbinden met zowel een muziekspeler als een smartphone/mobiele telefoon (multipuntverbinding)

De multipuntfunctie is een functie waarmee u 2 Bluetooth-apparaten met de headset kunt verbinden, zodat u een ervan kunt gebruiken voor het afspelen van muziek (A2DP-verbinding) en de andere om een gesprek te voeren (HFP-/HSP-verbinding).
Als u een muziekspeler alleen wilt gebruiken om muziek af te spelen en een smartphone alleen om een gesprek te voeren, moet u voor elk apparaat een multipuntverbinding instellen met de headset. De apparaten die u wilt verbinden, moeten over een Bluetooth-functie beschikken.

  1. Koppel de headset met zowel de muziekspeler als de smartphone/mobiele telefoon.
  2. Verbind de headset met de muziekspeler.

    Bedien de muziekspeler om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

  3. Verbind de headset met een smartphone of mobiele telefoon.

    Bedien de smartphone/mobiele telefoon om via Bluetooth verbinding te maken met de headset.

Opmerking

  • Als de smartphone of mobiele telefoon de vorige keer met de headset was verbonden, wordt automatisch een HFP- of HSP-verbinding gemaakt wanneer u de headset inschakelt. In sommige gevallen wordt tegelijk een A2DP-verbinding ingesteld. Verbreek in dat geval de verbinding via de smartphone / mobiele telefoon en maak verbinding vanaf stap 2.
  • Wanneer u de Google Assistant gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.
  • Wanneer u Amazon Alexa gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.