Het resterende batterijniveau controleren

U kunt het resterende batterijniveau van de oplaadbare batterij controleren.

Wanneer u op de -knop drukt terwijl de headset ingeschakeld is, krijgt u een gesproken bericht over de resterende batterijlading te horen.

"Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau.)

"Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)

De resterende batterijlading die vermeld wordt door het gesproken bericht kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

De indicator (rood) knippert (gedurende ongeveer 15 seconden) als het resterende batterijniveau 20% of lager is wanneer u de headset inschakelt.

Wanneer de batterij bijna leeg is

De kleur van de momenteel werkende indicator verandert naar rood. Als u een gesproken bericht te horen krijgt met de melding "Low battery, please recharge headset" (batterij bijna leeg; laad de headset op), moet u de headset zo snel mogelijk opladen.

Als de batterij volledig leeg is, produceert de headset een pieptoon, krijgt u het gesproken bericht "Please recharge headset. Power off" (laad de headset op; uitschakelen) te horen en wordt de headset automatisch uitgeschakeld.

Wanneer u een iPhone of iPod touch gebruikt

Wanneer de headset aangesloten is op een iPhone of iPod touch via een HFP Bluetooth-verbinding, toont deze een pictogram dat het resterende batterijniveau van de headset op het scherm weergeeft.

A: resterend batterijniveau van de headset

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% of lager (opladen is vereist)


Het resterende batterijniveau van de headset wordt ook weergegeven op de widget van een iPhone of iPod touch waarop iOS 9 of recenter geïnstalleerd is. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de iPhone of iPod touch voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

Wanneer u een Android-smartphone (OS 8.1 of recenter) gebruikt

Wanneer de headset verbonden is met een Android-smartphone via een HFP Bluetooth-verbinding, selecteert u [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] om het resterende batterijniveau van de headset weer te geven. Het wordt weergegeven als "100%", "70%", "50%" of "20%". Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de smartphone voor meer informatie.

De resterende batterijlading die weergegeven wordt, kan in sommige gevallen afwijken van de werkelijke resterende lading. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.

Hint

  • U kunt het resterende batterijniveau ook controleren met de "Sony | Headphones Connect"-app. Zowel Android -smartphones als iPhone/iPod touch ondersteunen deze app.

Opmerking

  • Merk op dat als u de headset op een iPhone, iPod touch of Android-smartphone aansluit met "Media audio" (A2DP) uitsluitend in een multipuntverbinding, het resterende batterijniveau niet correct wordt weergegeven.
  • De resterende batterijlading wordt net na het updaten van de software of wanneer u de headset gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, mogelijk niet correct weergegeven. Laad en ontlaad de batterij in dat geval meerdere keren om opnieuw de correcte resterende batterijlading weer te geven.