Over gesproken berichten

Wanneer de fabrieksinstellingen geconfigureerd zijn, hoort u in de volgende gevallen Engelstalige gesproken berichten via de headset.

Meer informatie over de gesproken berichten vindt u tussen de haakjes.

U kunt de taal van de gesproken berichten wijzigen en de gesproken berichten inschakelen/uitschakelen in de app "Sony | Headphones Connect". Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie:
http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 • Bij het inschakelen: "Power on" (inschakelen)
 • Bij het uitschakelen: "Power off" (uitschakelen)
 • Bij het activeren van de koppelingsmodus: "Bluetooth pairing" (Bluetooth-koppeling)
 • Bij het maken van een Bluetooth-verbinding: "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden)
 • Bij het verbreken van een Bluetooth-verbinding: "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken)
 • Bij het controleren van het resterende batterijniveau: "Battery about XX %" (batterij ongeveer XX%) (De waarde "XX" toont een benaderend resterend niveau. Gebruik deze waarde als een ruwe schatting.) / "Battery fully charged" (batterij volledig opgeladen)
 • Wanneer de batterij bijna leeg is: "Low battery, please recharge headset" (batterij bijna leeg; laad de headset op)
 • Wanneer de headset automatisch uitgeschakeld wordt omdat de batterij bijna leeg is: "Please recharge headset. Power off" (laad de headset op; uitschakelen)
 • Wanneer de Google Assistant niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Google Assistant-knop op de headset drukt: "The Google Assistant is not connected" (De Google Assistant is niet verbonden)
 • Wanneer Amazon Alexa niet beschikbaar is op de smartphone die met de headset verbonden is, zelfs niet wanneer u op de Amazon Alexa-knop op de headset drukt: "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Uw mobiel apparaat is niet verbonden, of u dient de Alexa-app te openen en opnieuw te proberen)

Opmerking

 • Het duurt ongeveer 6 minuten wanneer u de taal van de gesproken berichten wijzigt.
 • Zelfs als u de headset initialiseert om na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten de fabrieksinstellingen te herstellen, zal de taal niet gewijzigd zijn.
 • Als u geen gesproken berichten meer te horen krijgt na het wijzigen van de taal ervan of updaten van de firmware, schakel de headset dan uit en weer in.