Verbinden met een gekoppelde computer (Windows 8.1)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

 • Afhankelijk van de gebruikte computer moet de ingebouwde Bluetooth-adapter mogelijk ingeschakeld worden. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van uw computer als u niet weet hoe u de Bluetooth-adapter moet inschakelen of twijfelt of de computer uitgerust is met een ingebouwde Bluetooth-adapter.
 1. Wek de computer uit de slaapstand.
 2. Schakel de headset in.

  Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

  Controleer of de indicator (blauw) blijft knipperen nadat u de knop hebt losgelaten. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

  Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

  Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3.

 3. Selecteer de headset met behulp van de computer.
  1. Selecteer [Desktop] op het Start-scherm.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de knop [Start] en selecteer vervolgens [Control Panel] in het pop-upmenu.
  3. Selecteer [Hardware and Sound] en vervolgens [Sound].

  4. Klik met de rechtermuisknop op [WH-XB700].

   Als [WH-XB700] niet weergegeven wordt op het scherm [Sound], klikt u met de rechtermuisknop op het scherm [Sound] en selecteert u vervolgens [Show Disconnected Devices].

  5. Selecteer [Connect] in het weergegeven menu.

   De verbinding is gemaakt. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

Hint

 • De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.

Opmerking

 • Wanneer u verbinding maakt, worden [WH-XB700], [LE_WH-XB700] of beide mogelijk weergegeven op het apparaat dat u wilt verbinden. Als ze allebei worden weergegeven of als [WH-XB700] wordt weergegeven, selecteert u [WH-XB700]; als [LE_WH-XB700] wordt weergegeven, selecteert u [LE_WH-XB700].
 • Als de geluidskwaliteit tijdens het afspelen van muziek slecht is, controleert u of de A2DP-functie (deze ondersteunt muziekafspeelverbindingen) ingeschakeld is op de computer. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie.
 • Als het laatst aangesloten Bluetooth-apparaat in de buurt van de headset wordt geplaatst, kan de headset automatisch verbinding maken met het apparaat door de headset gewoon in te schakelen. In dat geval deactiveert u de Bluetooth-functie op het apparaat of schakelt u het apparaat uit.
 • Als u uw computer niet met de headset kunt verbinden, verwijdert u de koppelingsinformatie van de headset van uw computer en voert u de koppeling opnieuw uit. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de computer voor meer informatie over de handelingen op uw computer.