De headset verbinden met 2 Android-smartphones (multipuntverbinding)

Wanneer u de headset met een smartphone verbindt, worden gewoonlijk de functie voor het afspelen van muziek en de functie voor telefoongesprekken tegelijk geactiveerd.

Voor het maken van een multipuntverbinding met 2 smartphones voor het afzonderlijk beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, voert u met behulp van de smartphone de instelling in om slechts met één functie verbinding te maken.

 1. Koppel de headset met beide smartphones.
 2. Gebruik een van de smartphones om een Bluetooth-verbinding met de headset te maken.
 3. Vink op de smartphone die met de headset verbonden is [Call audio] (HFP) of [Media audio] (A2DP) uit.
  Voorbeeld: om alleen verbinding te maken via een media-audio (A2DP)

  Raak [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] - het instellingspictogram naast [WH-XB700] aan.

  Vink [Call audio] uit op het scherm [Paired devices].

 4. Gebruik de smartphone om de Bluetooth-verbinding te beëindigen.
 5. Gebruik de andere smartphone om een Bluetooth-verbinding met de headset te maken.
 6. Vink op dezelfde wijze de functie uit die u niet in stap 3 hebt uitgevinkt.
 7. Gebruik de eerste smartphone om opnieuw verbinding te maken via Bluetooth.

  Beide smartphones zijn nu met slechts één geactiveerde functie met de headset verbonden.

Hint

 • De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

 • Bij gebruik van een multipuntverbinding wordt het resterende batterijniveau van de headset niet correct weergegeven op het scherm van het apparaat dat verbonden is met "Media audio" (A2DP).
 • Wanneer u de Google Assistant gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.
 • Wanneer u Amazon Alexa gebruikt, kan de headset geen multipuntverbinding maken.