One-touch connection (NFC) met een Android-smartphone

Door de headset aan te raken met een smartphone, wordt de headset automatisch ingeschakeld, waarna deze gekoppeld wordt en via Bluetooth verbinding maakt.

Compatibele smartphones
NFC-compatibele smartphones waarop Android 4.1 of recenter geïnstalleerd is.
NFC
NFC (Near Field Communication) is een technologie waarmee op korte afstand draadloze communicatie tussen verschillende apparaten (bv. mobiele telefoons en IC-tags) mogelijk is. Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie (bv. koppelen via Bluetooth) uitermate eenvoudig instellen door NFC-compatibele apparaten elkaar te laten raken (bv. bij de N-markering of een andere plaats die aangegeven is op het apparaat).
 1. Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.
 2. Schakel de NFC-functie van de smartphone in.
  1. Selecteer [Settings] - [Device connection].
  2. Raak de schakelaar aan om de NFC-functie in te schakelen.

 3. Raak de headset met de smartphone aan.
  • Raak met de smartphone de N-markering van de headset aan. Blijf de headset met de smartphone aanraken tot de smartphone reageert.
  • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de smartphone voor de aangewezen plaats op de smartphone die moet worden aangeraakt.

  Volg de instructies op het scherm om de koppeling en de verbinding te voltooien.

  Wanneer de headset met de smartphone verbonden is, begint de indicator (blauw) langzaam te knipperen. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" (Bluetooth verbonden) te horen.

  • Raak om de verbinding te verbreken de headset opnieuw aan met de smartphone.
  • Om een gekoppelde smartphone te verbinden, voert u stap 3 uit.
  • Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.

Hint

 • De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de Android-smartphone voor meer informatie.
 • Als u de headset niet kunt verbinden, probeert u het volgende.
  • Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is en beweeg de smartphone traag over de N-markering.
  • Als de smartphone in een hoesje geplaatst is, verwijdert u het hoesje.
  • Controleer of de Bluetooth-functie van de smartphone geactiveerd is.
 • Als u de headset aanraakt met een NFC-compatibele smartphone, verbreekt de smartphone de Bluetooth-verbinding met elk huidig apparaat en maakt hij verbinding met de headset (schakelen via one-touch-verbinding).