De Android-smartphone loskoppelen via one-touch (NFC)

U kunt de verbinding tussen de headset en de verbonden smartphone verbreken door de headset aan te raken met de smartphone.

  1. Ontgrendel het scherm van de smartphone als het vergrendeld is.
  2. Raak de headset met de smartphone aan.

    Raak met de smartphone de N-markering van de headset aan. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

Opmerking

  • Als u bij de initiĆ«le instellingen gedurende ongeveer 5 minuten na het verbreken van de verbinding geen handelingen uitvoert, wordt de headset automatisch uitgeschakeld. Houd de -knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt om de headset voor die tijd verstreken is uit te schakelen. U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen, de indicator (blauw) dooft en de headset wordt uitgeschakeld.