De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Als de headset zelfs na het resetten ervan niet correct werkt, moet u de headset initialiseren.

Schakel de headset uit terwijl de USB Type-C-kabel losgekoppeld is en houd vervolgens de -knop en -knop (afspelen/bellen) gedurende 7 seconden of langer tegelijk ingedrukt.

De indicator (blauw) knippert 4 keer ( ) en de headset wordt geïnitialiseerd. Hierdoor worden onder andere de volume-instellingen gereset en alle koppelingsgegevens gewist. Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Opmerking

  • Als u de software van de headset na de aankoop geüpdatet hebt, blijft de software geüpdatet, zelfs als u de headset initialiseert.
  • Zelfs als u de headset initialiseert na het wijzigen van de taal van de gesproken berichten, zal de taal niet gewijzigd zijn.