Handelsmerken

 • Windows is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
 • iPhone, iPod touch, macOS, Mac en Siri zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 • App Store is een servicemerk van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 • iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt gebruikt onder licentie.
 • Google, Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
 • Amazon, Alexa en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.
 • Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation gebeurt onder licentie.
 • Het N-merk is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
 • Qualcomm aptX is een product van Qualcomm Technologies, Inc. en/of zijn dochterondernemingen.
  Qualcomm is een handelsmerk van Qualcomm Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. aptX is een handelsmerk van Qualcomm Technologies International, Ltd., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.
 • USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum.
 • "DSEE" is een handelsmerk van Sony Corporation.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.