Het koppelen lukt niet.

  • Breng de headset en het Bluetooth-apparaat op een afstand van minder dan 1 m van elkaar.
  • De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus als u hem voor het eerst koppelt na het aankopen, initialiseren of herstellen van de headset. Wanneer u een tweede of volgend apparaat wilt koppelen, houdt u de -knop op de headset gedurende 7 seconden of langer ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
  • Wanneer u een apparaat opnieuw wilt koppelen nadat u de headset hebt ge├»nitialiseerd of hersteld, lukt dit mogelijk niet als er nog koppelingsinformatie voor de headset op het apparaat opgeslagen is (iPhone of ander apparaat). Wis in dat geval de koppelingsinformatie voor de headset van het apparaat en koppel de apparaten opnieuw.