De Bluetooth-verbinding verbreken (na gebruik)

  1. Ontgrendel het scherm van het Bluetooth-apparaat als het vergrendeld is.
  2. Raak het apparaat dat compatibel is met one-touch connection (NFC) opnieuw aan om de verbinding te verbreken. Als het Bluetooth-apparaat geen one-touch connection (NFC) ondersteunt, koppel het apparaat dan los door het apparaat te bedienen.

    Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "Bluetooth disconnected" (Bluetooth-verbinding verbroken) te horen.

  3. Schakel de headset uit.

    U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

  • Na het beluisteren van muziek wordt de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het Bluetooth-apparaat.