De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, drukt u tijdens het opladen tegelijk op zowel de - en de CUSTOM-knop. De headset wordt gereset. De registratie-informatie (koppelingsinformatie) van het apparaat wordt niet gewist.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.