Wat kunt u doen met de app "Sony | Headphones Connect"?

Wanneer u de smartphone (waarop de app "Sony | Headphones Connect" is geïnstalleerd) en de headset verbindt via Bluetooth, kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

 • Eenvoudig koppelen
 • Het resterende batterijniveau van de headset weergeven
 • De Bluetooth-verbindingscodec weergeven
 • De geluidslokalisering wijzigen
 • De geluidseffectmodus selecteren (surround (VPT))
 • De CLEAR BASS-functie instellen
 • De geluidskwaliteitmodus wisselen door de Bluetooth-verbindingsmodus in te stellen
 • De DSEE-functie instellen
 • De functie van de CUSTOM-knop wijzigen
 • Het volume wijzigen
 • Muziek afspelen/onderbreken, naar het begin van het vorige nummer gaan (of het huidige nummer tijdens het afspelen)/het begin van het volgende nummer gaan
 • De verbindingsstatus en de instellingen van de headset controleren
 • De versie van de software van de headset controleren
 • De software van de headset updaten
 • De taal van de gesproken berichten wijzigen
 • De gesproken berichten in-/uitschakelen

Meer informatie over de app "Sony | Headphones Connect" vindt u via de volgende URL.

http://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Hint

 • Het bedienen van de app "Sony | Headphones Connect" is afhankelijk van het audioapparaat. De technische gegevens en het schermontwerp van de app kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.