Het audioapparaat bedienen (BLUETOOTH-verbinding)

Als het BLUETOOTH-apparaat AVRCP ondersteunt, kunt u het bedienen via de headset. De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw BLUETOOTH-apparaat.

Hieronder vindt u een beschrijving van de functies van de knoppen:

:
  • Druk tijdens het pauzeren eenmaal op deze knop om het afspelen te starten.
  • Druk tijdens het afspelen eenmaal op deze knop om te pauzeren.
+/-/ / :
  • Druk op deze knop om het volume aan te passen.
  • Blijf deze knop indrukken tot u een pieptoon hoort om naar het begin van het volgende nummer / het begin van het vorige (of huidige) nummer te gaan. Druk na het loslaten van de knop er binnen 1 seconde nogmaals op om naar het begin van het volgende/vorige nummer te gaan en een pieptoon te horen. (U kunt deze handeling blijven herhalen.)

Opmerking

  • Bij een slechte verbinding reageert het BLUETOOTH-apparaat mogelijk niet goed op de bediening via de headset.
  • De beschikbare functies kunnen verschillen afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat. Bij bediening zoals hierboven getoond, is de werking mogelijk verschillend of verandert er niets.