De BLUETOOTH-verbinding verbreken (na gebruik)

  1. Als u een apparaat gebruikt dat one-touch-verbinding (NFC) ondersteunt, raakt u de headset opnieuw aan met het apparaat. (Ontgrendel het scherm van het apparaat als het vergrendeld is.) Als u een apparaat gebruikt dat one-touch-verbinding (NFC) niet ondersteunt, voert u de bediening uit via het BLUETOOTH-apparaat.
    Wanneer de verbinding verbroken is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH-verbinding verbroken) te horen.
  2. Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de headset uit te schakelen.
    U krijgt het gesproken bericht "Power off" (uitschakelen) te horen.

Hint

  • Na het beluisteren van muziek wordt de BLUETOOTH-verbinding mogelijk automatisch verbroken, afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat.