Koppelen en verbinden met een iPhone

Koppelen is het proces dat vereist is om een link te creëren tussen BLUETOOTH-apparaten om een draadloze verbinding mogelijk te maken.

U moet een apparaat met de headset koppelen om voor het eerst een BLUETOOTH-verbinding te kunnen maken.

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

 • de iPhone zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
 • de headset voldoende opgeladen is;
 • u de gebruiksaanwijzing van de iPhone bij zich hebt.
 1. Activeer de koppelingsmodus op de headset.

  Wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt, of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie), houdt u de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer de headset uitgeschakeld is. De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

  Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

  Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator afwisselend blauw en rood knippert. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling) te horen.

 2. Ontgrendel het scherm van de iPhone als het vergrendeld is.
 3. Selecteer de BLUETOOTH-instelling op de iPhone.
  1. Selecteer [Settings].
  2. Raak [Bluetooth] aan.

  3. Raak [] aan om deze schakelaar te wijzigen naar [] (de BLUETOOTH-functie inschakelen).

 4. Raak [MDR-XB50BS] aan.

  Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van de iPhone, vult u "0000" in.

  De headset en iPhone worden met elkaar gekoppeld en verbonden. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

  Als de apparaten niet verbonden zijn, raadpleegt u "Verbinden met een gekoppelde iPhone".

  Als [MDR-XB50BS] niet op het scherm verschijnt, probeer dan opnieuw vanaf stap 3.

  *Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

Opmerking

 • Als de koppeling niet binnen ongeveer 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
 • Eenmaal BLUETOOTH-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
  • De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
  • De headset is al gekoppeld met 8 apparaten en een ander apparaat moet worden gekoppeld.
   De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe.
  • Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het BLUETOOTH-apparaat.
  • Wanneer de headset wordt geïnitialiseerd, wordt alle koppelingsinformatie gewist.
   Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het BLUETOOTH-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
 • Als de koppelingsinformatie gewist werd door de headset te initialiseren enz., wist u de koppelingsinformatie voor de headset op uw iPhone en koppelt u de apparaten opnieuw.
 • De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Hint