Kan geen verbinding maken via BLUETOOTH

  • Controleer of de headset ingeschakeld is.
  • Controleer of het BLUETOOTH-apparaat ingeschakeld is en de BLUETOOTH-functie geactiveerd is.
  • De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat werd mogelijk niet onthouden door de headset. Maak snel na het koppelen een verbinding via BLUETOOTH tussen het BLUETOOTH-apparaat en de headset.
  • De slaapstand is geactiveerd op het BLUETOOTH-apparaat.
  • De BLUETOOTH-verbinding is verbroken. Maak opnieuw verbinding via BLUETOOTH.