Verbinden met een gekoppelde computer (Windows Vista)

Voordat u begint, controleert u de volgende punten:

  • Afhankelijk van de computer moet de ingebouwde BLUETOOTH-adapter ingeschakeld worden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer om na te gaan of er al dan niet een BLUETOOTH-adapter ingebouwd is en hoe u deze kunt inschakelen.
  1. Wek de computer uit de slaapstand.
  2. Schakel de headset in.

    Houd de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.

    Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator (blauw) knippert. U krijgt het gesproken bericht "Power on" (inschakelen) te horen.

    Als u de headset inschakelt en deze automatisch verbinding gemaakt heeft met het apparaat dat als laatste verbonden was, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

    Gebruik de computer om na te gaan of er verbinding gemaakt is. Als dit niet het geval is, gaat u verder met stap 3.

    Als de computer verbinding gemaakt heeft met het BLUETOOTH-apparaat dat als laatste verbonden was, verbreekt u de verbinding en gaat u verder met de volgende stap.

  3. Selecteer de headset met behulp van de computer.
    1. Klik met de rechtermuisknop op het BLUETOOTH-pictogram in de Windows-werkbalk en klik vervolgens op [Bluetooth Settings].

    2. Dubbelklik op [MDR-XB50BS] op het scherm [Bluetooth Settings].

Hint

  • De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw computer voor meer informatie.
  • Als de computer als laatste met de headset werd verbonden, wordt een HFP/HSP-verbinding gemaakt wanneer u de headset inschakelt. Terwijl de headset ingeschakeld is, kunt u een A2DP-verbinding (afspelen van muziek) maken door op de -knop te drukken.

Opmerking

  • Als de headset verbinding probeert te maken met een eerder verbonden BLUETOOTH-apparaat, kunt u mogelijk geen verbinding maken met het gewenste apparaat. Als de verbinding mislukt, verbreekt u de BLUETOOTH-verbinding met het apparaat dat eerder verbonden was.