Over de indicator

De indicator knippert rood of blauw om verschillende statussen aan te geven.

: licht blauw op / : licht rood op / -: dooft


Inschakelen

 • Wanneer u de headset inschakelt door de -knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden wanneer de headset uitgeschakeld is:

- (knippert twee keer)

Uitschakelen

 • Wanneer u de headset uitschakelt door de -knop gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden wanneer de headset ingeschakeld is:

(licht gedurende ongeveer twee seconden op)

BLUETOOTH-statusindicatie

 • Koppelingsmodus

  (Wanneer u de -knop gedurende ongeveer 7 seconden ingedrukt houdt wanneer de headset uitgeschakeld is)

 • Niet verbonden

  - - - - - - (interval van één seconde)

 • Verbindingsproces voltooid

  (knippert gedurende ongeveer vijf seconden snel)

 • Verbonden

  - - - (interval van ongeveer vijf seconden) ---

 • Binnenkomend gesprek

Indicatie van het resterende batterijniveau

 • Hoog

  - - - -

 • Gemiddeld

  - -

 • Laag (opladen vereist)

Raadpleeg "Het resterende batterijniveau controleren" voor meer informatie.

Opladen

 • Tijdens het opladen

Overige

 • Initialisatie voltooid

Raadpleeg "De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen" voor meer informatie.

Hint

 • Als de resterende batterijlading laag is, schakelt de indicator over van blauw naar rood, behalve in de koppelingsmodus.