De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen

Koppel de micro-USB-kabel los, schakel de headset uit en houd vervolgens de -knop en de knopĀ - gedurende meer dan 7 seconden tegelijk ingedrukt.

De indicator (blauw) knippert 4 keer ( ) en de headset wordt gereset naar de fabrieksinstellingen. Alle koppelingsinformatie wordt gewist.

Als de headset zelfs na het initialiseren niet correct werkt, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar.