Koppelen en verbinden met andere BLUETOOTH-apparaten

Koppelen is het proces dat vereist is om een link te creëren tussen BLUETOOTH-apparaten om een draadloze verbinding mogelijk te maken.

U moet een apparaat met de headset koppelen om voor het eerst een BLUETOOTH-verbinding te kunnen maken.

Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat:

 • het BLUETOOTH-apparaat zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt;
 • de headset voldoende opgeladen is;
 • u de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat bij zich hebt.
 1. Activeer de koppelingsmodus op de headset.

  Wanneer u na aankoop de headset voor het eerst met een apparaat koppelt, of na het initialiseren van de headset (de headset heeft geen koppelingsinformatie), houdt u de -knop ongeveer 2 seconden ingedrukt wanneer de headset uitgeschakeld is. De headset schakelt automatisch over naar de koppelingsmodus.

  Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt (de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparaten), houdt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt.

  Controleer nadat u de knop loslaat of de indicator afwisselend blauw en rood knippert. U krijgt het gesproken bericht "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH-koppeling) te horen.

 2. Voer de koppelingsprocedure uit op het BLUETOOTH-apparaat om de headset te zoeken.

  [MDR-XB50BS] wordt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat weergegeven in de lijst met herkende apparaten. Als dit niet wordt weergegeven, begint u opnieuw vanaf stap 1.

 3. Selecteer [MDR-XB50BS].

  Als er een wachtwoord (*) ingevoerd moet worden op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, vult u "0000" in.

  *Een wachtwoord wordt ook wel een "pascode", "pincode" of "paswoord" genoemd.

 4. Maak vanaf het BLUETOOTH-apparaat verbinding via BLUETOOTH.

  Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat wordt de headset mogelijk automatisch met het apparaat verbonden zodra deze gekoppeld zijn.

  Wanneer de verbinding gemaakt is, krijgt u het gesproken bericht "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH verbonden) te horen.

Opmerking

 • Als de koppeling niet binnen ongeveer 5 minuten tot stand wordt gebracht, wordt de koppelingsmodus geannuleerd en wordt de headset uitgeschakeld. Begin in dat geval weer vanaf stap 1.
 • Bij het koppelen met een BLUETOOTH-apparaat dat geen lijst met herkende apparaten kan weergeven of dat geen scherm heeft, kunt u het apparaat mogelijk koppelen door op zowel de headset als het BLUETOOTH-apparaat de koppelstand te activeren. Als in dat geval een ander wachtwoord dan "0000" ingesteld is op het BLUETOOTH-apparaat, kan er niet gekoppeld worden met de headset.
 • Eenmaal BLUETOOTH-apparaten gekoppeld zijn, moeten ze niet opnieuw gekoppeld worden, behalve in de volgende gevallen:
  • De koppelingsgegevens zijn gewist na een reparatie enz.
  • De headset is al gekoppeld met 8 apparaten en een ander apparaat moet worden gekoppeld.
   De headset kan met maximaal 8 apparaten gekoppeld worden. Wanneer er een nieuw apparaat gekoppeld wordt als er al 8 apparaten gekoppeld zijn, wordt het gekoppelde apparaat met de oudste verbindingstijd vervangen door het nieuwe.
  • Wanneer de koppelingsinformatie voor de headset gewist werd van het BLUETOOTH-apparaat.
  • Wanneer de headset wordt geïnitialiseerd, wordt alle koppelingsinformatie gewist.
   Wis in dat geval de koppelingsinformatie van de headset van het BLUETOOTH-apparaat en koppel de apparaten opnieuw.
 • De headset kan met meerdere apparaten worden gekoppeld, maar kan slechts van één gekoppeld apparaat tegelijk muziek afspelen.

Hint