De headset resetten

Als de headset niet kan worden ingeschakeld of niet kan worden bediend, zelfs niet als deze ingeschakeld is, verbindt u de headset met behulp van de bijgeleverde micro-USB-kabel met een opgestarte computer en drukt u vervolgens tegelijk op de -knop en de knop -. De headset wordt gereset. De koppelingsinformatie wordt niet gewist.

Om de headset na het resetten op te laden, koppelt u de micro-USB-kabel los en sluit u deze vervolgens weer aan.

Als de headset zelfs na het resetten niet correct werkt, initialiseert u deze om de fabrieksinstellingen te herstellen.