Geen geluid

  • Controleer of zowel de headset als het verbonden apparaat (de smartphone) zijn ingeschakeld.
  • Er is geen A2DP BLUETOOTH-verbinding gemaakt tussen de headset en het BLUETOOTH-apparaat. Gebruik het BLUETOOTH-apparaat om een A2DP BLUETOOTH-verbinding te maken.
  • Verhoog het volume van de headset en het verbonden apparaat (de smartphone).
  • Controleer of er muziek afgespeeld wordt op het verbonden apparaat.
  • Als u een computer met de headset verbindt, zorg er dan voor dat de audio-uitvoerinstelling van de computer ingesteld is voor een BLUETOOTH-apparaat.
  • Koppel de headset en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw met elkaar.