Handelsmerken

  • Het woordmerk en logo van BLUETOOTH zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Corporation vindt onder licentie plaats.
  • Het N-merkteken is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
  • Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
  • iPad, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
  • Microsoft, Windows en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
  • Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en andere landen.

Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.