De headset verbinden met een Android-smartphone en een iPhone

Wanneer u de headset met een smartphone verbindt, wordt normaal zowel de functie voor het afspelen van muziek als de functie voor telefoongesprekken automatisch geactiveerd. Voor het afzonderlijk maken van een multipuntverbinding met een Android-smartphone en een iPhone voor het beluisteren van muziek en het voeren van telefoongesprekken, moet u de instellingen op de Android-smartphone veranderen zodat slechts een van de functies geactiveerd is. Verbind eerst de Android-smartphone en vervolgens de iPhone.

De iPhone kan niet worden ingesteld voor het activeren van slechts één functie.

 1. Koppel de headset met zowel de Android-smartphone als de iPhone.
 2. Gebruik de Android-smartphone om via BLUETOOTH verbinding te maken met de headset.
 3. Vink op de Android-smartphone die met de headset verbonden is [Phone audio] (HFP) of [Media audio] (A2DP) uit.
  Voorbeeld: om alleen "Media audio" (A2DP) te verbinden

  Raak [Settings] - [Bluetooth] - het instellingspictogram naast [MDR-XB50BS] aan.

  Vink [Phone audio] uit op het scherm [Paired Bluetooth device].

 4. Gebruik de iPhone om via BLUETOOTH verbinding te maken met de headset.

  De iPhone is nu met beide functies verbonden met de headset, maar u kunt alleen de functie gebruiken die u in stap 3 hebt uitgevinkt.

Hint

 • De bovenstaande procedure is een voorbeeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Android-smartphone voor meer informatie.

Opmerking

 • Als u een Android-smartphone met [Phone audio] (HFP) verbindt, wordt het resterende batterijniveau van de headset niet correct weergegeven op een iPhone.