Funkce Ovládání pro HDMI nefunguje správně.

 • Zkontrolujte připojení k systému.

 • Zaktivujte funkci Ovládání pro HDMI na televizoru. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

 • Chvíli počkejte a zkuste to znovu. Odpojíte-li systém, bude chvíli trvat, než bude opět možné provádět operace. Počkejte 15 sekund či déle a zkuste to znovu.

 • Ověřte, že televizor připojený k systému podporuje funkci Ovládání pro HDMI.

 • Typ a počet zařízení, které lze ovládat pomocí funkce Ovládání pro HDMI, je omezen normou HDMI CEC následujícím způsobem:

  • Nahrávací zařízení (rekordér Blu-ray Disc, rekordér DVD atd.): max. 3 zařízení

  • Přehrávací zařízení (přehrávač Blu-ray Disc, přehrávač DVD atd.): max. 3 zařízení (tento systém používá jedno z nich)

  • Zařízení příbuzná tuneru: max. 4 zařízení

  • Audiosystém (přijímač/sluchátka): max. 1 zařízení (používané tímto systémem)