Deaktivace ovládacích prvků na systému na krátkou dobu (Párty zámek)

Abyste mohli utřít horní panel, můžete na systému deaktivovat ovládací prvky (kromě (napájení)) na 30 sekund.

Pro použití této funkce ověřte, že je vybrán režim GESTURE 1.

  1. Podržte ruku nad snímačem GESTURE CONTROL na systému déle než 5 sekund.

    Na displeji se zobrazí [PARTY LOCK ON].

    Pro vypnutí funkce Párty zámek podržte ruku nad snímačem GESTURE CONTROL na systému déle než 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí [PARTY LOCK OFF].

Poznámka

Při použití funkce Párty zámek jsou indikace na horním panelu systému vypnuté.