Připojování k NFC-kompatibilnímu zařízení pomocí jednoho dotyku (NFC)

Dotykem systému s NFC-kompatibilním zařízením, jako je smartphone, se systém automaticky zapne a pak automaticky sestaví připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní smartphony

NFC-kompatibilní smartphony s nainstalovaným systémem Android™ 4.1 a novějším

Poznámka

 • V závislosti na NFC-kompatibilním zařízení BLUETOOTH může být potřeba zapnout funkci NFC předem. Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

 1. Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému, dokud zařízení BLUETOOTH na systém nezareaguje.

  Sestavte připojení podle pokynů zobrazených na zařízení BLUETOOTH.

  Po sestavení připojení BLUETOOTH se na displeji zobrazí název zařízení BLUETOOTH.

 2. Spusťte přehrávání zvukového zdroje na zařízení BLUETOOTH.

  Podrobné informace viz návod k použití zařízení BLUETOOTH.

Ukončení připojení BLUETOOTH

Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.

Tip

 • Není-li spárování a připojení BLUETOOTH úspěšné, proveďte tento postup:

  • V případě použití komerčně dostupného pouzdra sejměte toto pouzdro ze zařízení BLUETOOTH.

  • Dotkněte se zařízením BLUETOOTH místa se značkou N na systému znovu.