Systém se nezapne, ani když je zapnut televizor.

  • Přidržte tlačítko SHIFT stisknuté a stiskněte tlačítko SETUP, pak nastavte položku [HDMI SETUP] – [CONTROL FOR HDMI] na hodnotu [ON]. Televizor musí podporovat funkci Ovládání pro HDMI. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

  • Zkontrolujte nastavení reproduktorů na televizoru. Napájení systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů na televizoru. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.

  • Pokud byl předtím zvuk generován z reproduktorů televizoru, systém se nezapne, ani když je zapnut televizor.