Ovládání operací pomocí funkce Gesture Control

Operace můžete ovládat pomocí gest potažení – pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL na systému.

 1. Dotknutím se tlačítka GESTURE ON/OFF na systému vyberte režim gest (GESTURE 1/GESTURE 2).
  • [GESTURE1]:

   Funkce Gesture controls pro režimy PLAYBACK, DJ, SAMPLER a KARAOKE

  • [GESTURE2]:

   Funkce Gesture controls pro tóninu hudebního zdroje nebo hlasu, když zpíváte do mikrofonu

 2. Když je systém v režimu GESTURE 1, vyberte režim dotknutím se tlačítka PLAYBACK, DJ, SAMPLER či KARAOKE na systému.

  Je-li systém v režimu PLAYBACK, vyberte požadovanou funkci opakovaným dotknutím se tlačítka FUNCTION na systému.

 3. Proveďte gesto potažení pohybem ruky nad snímačem GESTURE CONTROL.

Deaktivace funkce Gesture Control

Opakovaným dotknutím se tlačítka GESTURE ON/OFF na systému vyberte volbu [OFF].

Poznámka

 • Při provádění gesta potažení se nedotkněte snímače GESTURE CONTROL rukou ani ničím jiným.

 • Efekt DJ se automaticky vypne při:

  • deaktivaci funkce Gesture Control,

  • změně režimu na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE,

  • vypnutí systému,

  • změně funkce,

  • aktivaci či deaktivaci funkce Wireless Party Chain,

  • změně zvukového pole,

  • použití funkce Vokální fader,

  • změně tóniny (Ovládání tóniny).

 • Zaktivujete-li efekt DJ během přenosu, nedojde k přenosu tohoto zvukového efektu na zařízení USB.

 • Při pohybech rukou nahoru a dolů nad snímačem GESTURE CONTROL se jej nedotkněte rukou ani ničím jiným.

 • Žádný z pohybů v režimu GESTURE 1 nefunguje v režimu GESTURE 2.

 • Režim GESTURE 2 se automaticky vypne při:

  • aktivaci režimu Taiko,

  • změně režimu na PLAYBACK/SAMPLER/KARAOKE/DJ,

  • zapnutí efektu DJ,

  • vypnutí režimu kytary, *1

  • výběru zvukového pole FIESTA/MOVIE1/MOVIE2/DRAMA/NEWS/GAME, *2

  • zapnutí režimu Virtuální fotbal, *2

  • vypnutí systému,

  • změně funkce.

 • Když oddálíte ruku od snímače GESTURE CONTROL, vrátí se tónina vašeho hlasu či hudby do výchozího stavu.

*1 Pouze během režimu MIC PITCH CONTROL.

*2 Pouze během režimu MUSIC PITCH CONTROL.