O zprávách

Během obsluhy se na displeji může zobrazit nebo blikat jedna z následujících zpráv.

Zpráva Příčina
CANNOT PLAY
  • Byl vložen disk, který nelze přehrát.

  • Byl vložen nosič DVD VIDEO s kódem nepodporovaného regionu.

CODE 01/SGNL ERR Z konektoru HDMI IN (ARC) připojeného televizoru přichází nepodporovaný audiosignál. (Viz Ze systému není slyšet žádný zvuk televizoru. Na displeji se zobrazí [CODE 01] a [SGNL ERR]..)
DATA ERROR
  • Soubor je vytvořen v nepodporovaném formátu.

  • Přípona souboru neodpovídá formátu souboru.

DEVICE ERROR Zařízení USB nelze rozeznat, nebo je připojeno neznámé zařízení.
DEVICE FULL Paměť zařízení USB je zaplněna.
ERASE ERROR Mazání audiosouborů či složek na zařízení USB se nezdařilo.
FATAL ERROR Zařízení USB bylo při přenosu nebo mazání odebráno a zřejmě je poškozeno.
FOLDER FULL Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet složek dosáhl maxima.
NoDEVICE Není připojeno žádné zařízení USB, nebo je připojeno neznámé zařízení.
NO DISC V systému není vložen disk.
NO MUSIC Ve zdroji přehrávání nejsou žádné podporované audiosoubory.
NO SUPPORT Je připojeno nepodporované zařízení USB, nebo je zařízení USB připojeno přes rozbočovač USB.
NO VIDEO Ve zdroji přehrávání nejsou žádné podporované videosoubory.
NOT USE Došlo k pokusu provést určitou operaci za podmínek, kdy je tato operace zakázána.
OVER CURRENT Z portu(USB) byl zjištěn tok nadměrného proudu.
PROTECT Zařízení USB je chráněno proti zápisu.
PUSH STOP Došlo k pokusu provést určitou operaci, kterou lze provádět pouze při zastaveném přehrávání.
READING Systém právě načítá údaje o disku nebo zařízení USB. Některé operace nejsou k dispozici.
REC ERROR Přenos nebyl zahájen, byl po části zastaven nebo nemohl být jinak proveden.
TRACK FULL Na zařízení USB již nelze nic přenést, protože počet souborů dosáhl maxima.