Nelze provádět některé funkce, jako je Zastavit, Zamknout hledání, Přehrát zpomaleně, Přehrát opakovaně nebo Přehrát náhodně.

  • V závislosti na disku zřejmě není možné provádět některé z výše uvedených operací. Viz návod k použití dodaný s diskem.