Hlavní jednotka

Přední část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na přední straně

 1. Horní panel

 2. Přední část výškového reproduktoru R/L

 3. Držák mikrofonu

 4. Snímač dálkového ovládání ()

 5. Přihrádka disku

 6. Party Light*

 7. Středový reproduktor (vybaven funkcí osvětlení*)

 8. Subwoofer (vybaven funkcí osvětlení*)

* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

Zadní část

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na zadní straně

 1. Zadní část výškového reproduktoru R/L

 2. konektor HDMI OUT (TV) ARC

 3. Svorka DAB/FM ANTENNA

 4. Konektor (TV) AUDIO IN

 5. Party Light*

 6. Konektor AC IN

* Když je zapnuto osvětlení, nedívejte se přímo do části emitující světlo.

Horní panel

Aby nemohlo dojít k chybné obsluze dětmi, lze deaktivovat ovládací prvky (kromě(napájení)) na systému.

Ilustrace domácího audiosystému ukazující části a ovládací prvky na horním panelu

 1. (napájení)

  Stisknutím zapněte systém, nebo jej přepněte do pohotovostního režimu.

 2. (přehrát)

  (zastavit)

 3. GESTURE ON/OFF

 4. FUNCTION

 5. BLUETOOTH/PAIRING s indikátorem

 6. MEGA BASS s indikátorem

  WIRELESS PARTY CHAIN

 7. PARTY LIGHT

  FIESTA

 8. Displej

 9. (značka N)

 10. Snímač GESTURE CONTROL

 11. Port (USB) REC/PLAY

 12. Konektor MIC1

  Konektor MIC2/GUITAR

 13. MIC ECHO

  GUITAR

 14. VOICE CHANGER/VOCAL FADER

 15. MIC/GUITAR LEVEL -/+

 16. VOLUME -/+

  Nastavení hlasitosti.

 17. (otevřít/zavřít)

 18. SOUND FIELD

 19. (předchozí)/(další)

  TUNING -/+

 20. PLAYBACK

  DJ

  SAMPLER

  KARAOKE

  TAIKO