Systém se nevypne, ani když je vypnut televizor.

  • Chcete-li systém automaticky vypnout bez ohledu na vstup, když vypnete televizor, nastavte volbu [STANDBY LINKED TO TV] na hodnotu [ON]. Televizor musí podporovat funkci Ovládání pro HDMI. Podrobné informace viz návod k použití televizoru.