Disk nelze vysunout.

  • Disk nelze vysunout během synchronizovaného přenosu nebo přenosu REC1. Stisknutím tlačítka(zastavit) zrušte přenos a pak vysuňte disk dotknutím se tlačítka(otevřít/zavřít) na systému.

  • Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.