Použití efektu DJ a sampleru

Do zdroje hudby lze přidat efekt DJ a zvuk sampleru.

  1. Sestavte připojení BLUETOOTH mezi systémem a smartphonem/zařízením iPhone.
  2. Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“ a klepněte na ikonu „Fiestable“.
  3. Dotkněte se tlačítka [DJ Control].

    V horní části obrazovky se zobrazí seznam efektů DJ a v dolní části se zobrazí seznam sampleru.

  4. Dotkněte se některého z efektů DJ či některé z ikon sampleru.

    Pohybem prstu uvnitř vymezené oblasti můžete vytvořit zábavný efekt DJ nebo vygenerovat zvuk sampleru.

Vypnutí efektu DJ

Dotkněte se tlačítka [DJ Off].